Integritetspolicy

Integritetspolicy på Travtillsammans.se

Inledning

På TravTillsammans.se värdesätter vi din integritet högt. Vi är engagerade i att skydda dina personuppgifter och upprätthålla transparensen om hur vi samlar in, använder och skyddar din information. Denna integritetspolicy syftar till att informera dig om våra rutiner angående behandlingen av personuppgifter.

Personuppgifter Vi Samlar In

Vi kan samla in och behandla följande typer av personuppgifter:

  1. Kontaktinformation: Såsom namn, e-postadress, telefonnummer etc., som du frivilligt tillhandahåller när du registrerar dig på vår webbplats eller kontaktar oss.
  2. Användningsinformation: Information om hur du använder vår webbplats, inklusive tidpunkt för besök, de sidor du besöker, IP-adress, etc.
  3. Betalningsinformation: Om webbplatsen erbjuder köp eller betaltjänster, kan vi samla in information såsom kreditkortsnummer och faktureringsadress.

Hur Vi Använder Din Information

Vi använder din personliga information för följande ändamål:

  1. För att tillhandahålla, administrera och förbättra vår webbplats och tjänster.
  2. För att svara på dina frågor och förfrågningar.
  3. För att skicka dig marknadsföringsmeddelanden och erbjudanden, om du har gett ditt samtycke.
  4. För att uppfylla våra juridiska och regulatoriska skyldigheter.

Delning av Din Information

Vi delar inte din personliga information med tredje parter, förutom i följande fall:

  1. När det krävs av lag eller för att uppfylla en juridisk process.
  2. För att skydda våra rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom, och/eller det av våra användare.
  3. I samband med en företagsöverlåtelse, fusion eller förvärv.

Dina Rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot eller begära begränsning av vår behandling av dina uppgifter. För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss via [ange kontaktmetod].

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst, ändring, divulgation eller förstörelse.

Ändringar i Denna Policy

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna integritetspolicy när som helst. Nya versioner kommer att publiceras på vår webbplats, och vi rekommenderar att du regelbundet besöker denna sida för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar angående denna policy eller vår behandling av personuppgifter, vänligen kontakta oss.

Tack för att du väljer TravTillsammans.se.